MENU
(+90) 533 386 84 78
Mon - Sat: 09:00 - 18:30

CNC Magnezyum Plakaları

CNC Magnezyum Plakaları
<h1 style="font-size: 13px; margin-bottom: 18px; font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum CNC Plakalar</span></h1><p style="margin-bottom: 18px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum CNC plakalar, aşağıdaki özellikleri nedeniyle CNC talaş kaldırma, işleme ve kalıp imalatı kullanımında tercih edilmektedir;</span></p><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hafiftir ve aynı zamanda yüksek özgül sertliğe sahiptir.</span></strong></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">High Speed Cutting: Kesme Ataleti (Kesmeye karşı direnci), pirinç veya demire kıyasla çok daha düşüktür. Bu nedenle yüksek hızda (high speed cutting) talaş kaldırma ve oymaya uygundur. 5-6 katı hızlarda talaş kaldırma veya kesme yapılabilir.</span></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Isıyla genleşme veya boyut değiştirme özelliği çok düşük olup bu noktadan da diğer metallerden daha avantajlıdır. Alüminyum gibi vb. gibi kesme bıçağına yapışmaz.</span></strong></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Isıyı iyi iletir. Çabuk ısınıp çabuk soğur ve kolay işlenmesi ile birlikte kesici takımın uzun ömürlü olmasını sağlar. Neredeyse 2 katına yakın ömür sağlar.</span></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Elektromanyetik kalkan özelliğine sahip olup manyetik alan oluşturmaz</span></strong></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">İyi sönümleme yeteneğine sahiptir. Titreşim oluşumunu en alt seviyede tutar.</span></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum madeni, dünyada birçok yerde bulunan zengin bir kaynaktır. Geri dönüşüme uygun çevreci bir metaldir.</span></strong></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum tuzları doğada bulunan element olduğu için, CNC talaşları toprak ve suya zarar vermez.</span></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Talaş kaldırma esnasında ihtiyaç duyulan güç tüketimi diğer metallere göre daha azdır.</span></strong></li><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kaldırılan talaş, magnezyum metalinin özelliğinden dolayı, kesici takım ve bıçaklara sarılmadığı için ömürlerinin uzun olmasını sağlar.</span></li></ul><p style="margin-bottom: 18px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum plaka ile kalıp yapılması esnasında kaldırılacak talaş miktarı belirlenirken, alaşımın yapısı, kesme hızı ve kesici takım özellikleri, verilmek istenen şeklin özellikleri ile hedeflenen yüzey kalitesi dikkate alınmalıdır.</span></p><p style="margin-bottom: 18px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Özellikle, magnezyumun iyi ısı iletim özelliği dikkate alındığında, talaş kaldırma esnasında kesici takım ve metal yüzeyinin temas yüzeyinde oluşacak ısı nedeniyle, kesici takımın aynı ısı iletkenliğine sahip olmadığı düşünülürse, yüzeyde soğuk deformasyon olma ihtimali söz konusudur. Bunun için doğru kesim hızı ve takım yolu tespit edilmelidir.</span></p><h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85); margin-bottom: 18px; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CNC ile elde edilmiş Magnezyum Kalıplarda yapılan deneylerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;</span></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Kesme ve Hazırlama Hızı:</strong>&nbsp;5x275x330 mm ebatında elde edilecek plastik kalıp için bakı ile çalışıldığında 10 saat, magnezyum ile çalışıldığında 6 saate ihtiyaç vardır.</span></li></ul></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Yüksek Isı iletim Avantajı:</strong>&nbsp;6x130x130 mm ölçülerinde bakır ve magnezyum ile elde edilen kalıplar kıyaslanıp, plastik damlama deneyi yapıldığında, bakır kalıp için 30 sn ısıtma süresi ile 35 sn bırakma zamanı, magnezyum için 12 sn ısıtma ve 15 sn bırakma zamanı elde edilmiştir.</span></li></ul></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Kalıp Kullanım Kolaylığı:</strong>&nbsp;kalıp esnasında yaşanan yanma ve karbonlaşma sorunu için bakır yüzeylerin tekrar parlatma ihtiyacı olduğu halde magnezyum kalıpta böyle bir ihtiyaç oluşmamıştır. (En az 5 kat uzun daha uzun ömürlüdür)</span></li></ul></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>İşleme hızı ve Kolaylığı:</strong>&nbsp;Magnezyum CNC kalıp imalatında, madenin özelliklerinden dolayı kolay talaş kaldırılabilir ve ısıyı hızla iten bir yapısı olması nedeniyle, hem çabuk işlenir, hem de çok daha uzun ömürlü kalıplar elde edilebilir.</span></li></ul></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Uzun Ömürlüdür:</strong>&nbsp;Kalıbın imalatındaki kolaylığa ek olarak, karbonlaşmaya direnci sayesinde kalıp yapısı bozulmadan uzun süre kullanılabilir.</span></li></ul></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 0);"><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 14px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="list-style-type: square; list-style-position: outside; margin-left: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Üretim Kolaylığı:</strong>&nbsp;İyi ısı iletkenliği sayesinde istenilen ürünler çok daha homojen ve etkili şekilde üretilerek kısa sürede ürün üretilmesine imkan sağlar.</span></li></ul></h3><p style="margin-bottom: 18px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnezyum Levha – Plakaların CNC ile işlenme süreci tasarlanırken, küçük kesme kuvveti ile birlikte küçük açı değerlendirilmeli, büyük açı ile büyük talaş alanı bırakılmalıdır.</span></p>

Share:


CNC Magnezyum Plakaları

klisemarket.com Author

Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır.


Comments


LEAVE A REPLY

Note: HTML is not translated!
LEAVE A COMMENT